Kurs og konferanser

Årsmøteseminar 2018

12.04.2018 OSLO
Torsdag 12. april ønsker vi velkommen til en av årets høydepunkter. Vi arrangerer fagseminar og årsmøte med etterfølgende tapas.
Les mer

U4 - Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

18.04.2018 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

Åpent faglig møte i Østfold

19.04.2018 KRÅKERØY
Nå har endelig en etterlengtet revidert versjon av Norsk Betongforenings publikasjon 15 blitt utgitt. Den ser ut til å svare til høye forventninger fra mange.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

19.04.2018 TRONDHEIM
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465).
Les mer

(A4) Betongproduksjon - tilleggskurs

23.04.2018 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

31.05.2018 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465).
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

06.12.2018 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465).
Les mer